Šola sodobnega računovodstva - prijava, sodobno računovodstvo

ŠOLA SODOBNEGA RAČUNOVODSTVA

Šola sodobnega računovodstva je zaradi izjemno obsežnega programa razdeljena na dve stopnji.
V osnovnem sklopu se udeleženci seznanijo s temeljnimi pravili računovodenja in enostavnejšimi knjiženji. V kolikor pa vas zanimajo zahtevnejša področja računovodenja pa se nam lahko pridružite samo na naprednem sklopu. Tako boste utrdili in nadgradili znanja s področja računovodstva, ki ga potrebujete pri vašem vsakodnevnem delu oziroma od vas takšna znanja pričakujejo vaši delodajalci.

ŠOLA SODOBNEGA RAČUNOVODSTVA BO POTEKALA PREKO SPLETA!

Nagovor avtorice programa

Kot pooblaščena revizorka sem se v podjetjih srečevala s poslovodji, ki niso imeli poglobljenega računovodskega znanja, vendar pa je bil računovodja v takih podjetjih njihova desna roka. To je lik sodobnega računovodje, ki bi moral biti prisoten v vseh podjetjih – bodisi kot notranji strokovnjak (zaposlen v podjetju) ali pa kot zunanji strokovnjak (računovodski servis). Da pa lahko strokovnjak izpolni pričakovanja vseh, ki uporabljajo računovodske podatke, mora najprej osvojiti osnovna znanja na področju računovodenja, davkov in prava. Nujna podlaga za dobro delo je poznavanje zakonskih okvirov, ki urejajo področje računovodenja, poznavanje osnov same tehnike knjiženja ter sposobnost predstavitve računovodskih informacij vsem ‘strankam’, ki jih imajo računovodje: poslovodstvu, zaposlenim, banki, davčni upravi,… Želja vsakega predavatelja je, da imajo udeleženci enako predznanje. Ta želja se pri izvedbah izobraževanj v klasični obliki – bodisi v zidanih ali pa virtualnih učilnicah, prav nikoli ne uresniči. Osebno zagovarjam način izobraževanja, ki ga opisuje angleški izraz ‘flipped clasroom’, kar smo prevedli v slovenščino kot obrnjena učilnica/predavanje. To je pravzaprav strategija poučevanja, ki temelji tudi na uporabi sodobnih tehnologij, pri kateri se obrne način podajanja snovi. Srečanja v živo so namenjena predvsem diskusiji in analiziranju zgledov iz prakse v kateri sodelujejo vsi udeleženci. Osnovno poznavanje in razumevanje vsebine udeleženci lahko osvojijo že ‘doma’.

Zato smo pripravili kvalitetna učna gradiva, ki vam bodo na voljo v spletni učilnici tri mesece. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je namensko pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so priloge, delovni zvezki in vaje z rešitvami. V tem času boste uporabljali pripomoček, ki vam bo omogočil učinkovito pripravo na naša srečanja.

VABLJENI!

dva programa – izberite svojega!

Šola sodobnega računovodstva – osnovni program

Osnovni principi in načela računovodenja bodo prikazani na zgledih knjiženja in dopolnjeni s primeri iz prakse. V tem delu torej osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja. Tako lažje sledi zakonskim spremembam in le-te prenaša v prakso.

Šola sodobnega računovodstva – napredni program

V ta sklop smo vključili poslovne dogodke s katerimi se v praksi redkeje srečujemo, vendar pa zahtevajo poglobljeno poznavanje zakonodaje in računovodskih standardov. Kar nekaj časa bomo namenili računovodskemu poročanju.

POSEBNA UGODNOST: V primeru prijave na obe šoli: 10% popust.
Če se prijavljate na obe šoli, nam pošljite povpraševanje na email izobrazevanja@tax-fin-lex.si, da vam takoj uredimo dodatni popust.

Kaj lahko od Šole sodobnega računovodstva pričakujete?

Komu je šola namenjena:

Šola je namenjena vsem, ki bi želeli postati samozavesten računovodski strokovnjak, ki bo poznal vse osnove in hkrati vedel kdaj se je treba z vprašanjem obrniti na specialista. S tem boste sebi in svojim delodajalcem zagotovili večjo učinkovitost na delovnem mestu in se izognili napakam, ki lahko veliko stanejo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE:

  • Na srečanjih delo na primerih iz prakse – tudi konkretni primeri udeležencev
  • Manjša skupina zato vedno možnost za aktivno vključevanje
  • Na voljo učilnica z e-gradivi, delovnimi zvezki in rešitvami
  • Dostop do e-paketa z zgledi knjiženj, ki so povezani z relevantnimi členi iz zakonov in FURS pojasnili
  • Vprašanja boste lahko postavljali tudi po zaključenem izobraževanju

predavatelja

Šola sodobnega računovodstva - prijava, sodobno računovodstvo
Silva Koritnik Rakela, DipIFR | Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

V svoji dolgoletni praksi pooblaščene revizorke je sodelovala pri reviziji podjetij s sedežem v Sloveniji, ki so del mednarodnih skupin podjetij. Je strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

Šola sodobnega računovodstva - prijava, sodobno računovodstvo
Jaka Tomšič | Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

Skrbnik za vsebinski del nastajanja gradiv s področja računovodenja in davkov. V okviru svetovanja se ukvarja predvsem s sestavo letnih poročil. Svojo izobraževalno pot nadaljuje pri ACCA in Visoki šoli za računovodstvo in finance

organizator